Biblioteca Vic

Biblioteca Vic

Concurs:  Nova biblioteca a Vic

El paisatge de Vic sovint és marcat per la boira com a fenomen climàtic. Hem volgut copçar la boira i aconseguir els seus efectes visuals dins de la nova biblioteca de la ciutat. L’edifici es revesteix d’una doble pell metàl·lica creant aquest efecte pel solapament dels forats, difuminant-se i mimetitzant-se amb la ciutat, a més d’exercir com a control solar. El pati interior és una zona de retrobament del públic que proporciona llum i ventilació a la biblioteca, millorant el confort general i reduint la despesa energètica. És visible des de l’exterior del carrer relacionant l’espai públic urbà.

De dia, l’edifici es relaciona amb la ciutat amb les seves línies de façana urbana, ensenyant la seva pell blanca i entrellaçant-se amb l’entorn més atmosfèric. De nit, ellumenat, l’edifici ensenya les entranyes i es fan visibles les estructures verticals així com els retanquejos i l’esquelet del mateix, ensenyant una pell fosca, talment com la inversió tèrmica que causa la boira.

Col·laboració amb Edmundo Colon

Info

  • Date : 23.09.2016